E-shop En flag En flag En flag
 

PODROBNÝ PRIEBEH VÝROBY

Váš tím:

Potrebujete tímové oblečenie, posielate nám preto predbežnú objednávku s približným počtom kusov a popisom druhu oblečenia, prípadne aj s grafickým návrhom.

Prehľad oblečenia, ktoré sme Vám schopní vyrobiť, nájdete v sekcii Naše oblečenie.

Atex:

Na základe požiadavky Vám spracujeme cenovú kalkuláciu. Spravidla do 24 hodín.

Váš tím:

Zisťujete, že naša ponuka je najlepšia, s kalkuláciou preto súhlasíte a posielate nám podklady k tvorbe návrhu popr. návrh zhotovený on-line, či Vami už finálne zhotovený návrh, spolu s fakturačnými údajmi Vášho klubu či firmy. 

Na vyžiadanie Vám prípadne posielame objednávkový list (vo formáte xls), do ktorého pohodlne doplňujete počty, veľkosti a špecifikáciu jednotlivých položiek oblečenia. 

Atex:

My návrh kontrolujeme, prípadne tvoríme (to až po zaplatení zálohy) a posielame Vám ho späť na posúdenie spolu so zálohovou faktúrou.

Váš tím:

Očarení návrhom platíte zálohovú faktúru. Prípadne nás žiadate o zaslanie vzorkovej sady dresov, či iného oblečenia na zistenie požadovaných veľkostí (nie je nutné, ak už poznáte veľkosti oblečenia ATEX Sportswear alebo ak použijete veľkostnú tabuľku).

Atex

Po prijatí platby na náš účet finalizujeme návrh a posielame Vám ho na odsúhlasenie.

Váš klub:

Pre Vás spravidla najťažšia fáza objednania oblečenia, kedy Vám v tíme naraz do návrhu hovoria úplne všetci, vrátanie tých, ktorým bolo toto oblečenie doposiaľ ukradnuté. Po dlhých a vyčerpávajúcich dohadoch nám posielate odsúhlasený návrh.

Atex:

Vyrábame oblečenie.

Váš klub:

Čakáte niekoľko, pre Vás dlhých týždňov na vyrobenie oblečenia (medzitým nám posielate späť zapožičanú veľkostnú sadu oblečenia).

Atex:

Informujeme Vás o presnom dátume expedície oblečenia a spôsobe jeho dodania. Pred termínom dodania platíte konečnú faktúru, prípadne Vám posielame oblečenie na dobierku.

Obidve strany:

Veľká spokojnosť.

____________________________________

Doobjednanie:

Váš tím:

Zisťujete, že sa jeden člen tímu prebudil zo zimného (príp. letného) spánku a vy musíte doobjednať jeden kus oblečenia v neštandardnej veľkosti.

Atex:

Oblečenie s úsmevom a zaťatými zubami dorábame. Pozor: pri doobjednávkach uskutočnených v nasledujúcich rokoch nemôžeme zaručiť rovnaký odtieň farieb u vyrobeného oblečenia, ako pri pôvodnej objednávke, preto odporúčame posielať s doobjednávkou aj skôr vyrobený kus oblečenia na porovnanie farieb.